Słownik

Numer UN

Liczba czterocyfrowa służąca do oznaczenia niebezpiecznej substancji, grupy substancji lub przedmiotu.

Back