Słownik

Plan działań w przypadku alarmu

„Plany działań w przypadku alarmu służą do szybkiego i ukierunkowanego alarmowania wewnątrzzakładowych grup samopomocy, decydentów i osób odpowiedzialnych, ale również adresatów zewnętrznych, takich jak straż pożarna, policja, agencje ochrony środowiska itp., we wszystkich sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych. Plan działań w przypadku alarmu jest konieczny w razie pożaru. Wymaganie zawarte w § 43 ust. 6 BGV A1 „Należy opracować plan działań w przypadku pożaru” dotyczy wszystkich zakładów niezależnie od wielkości i branży. Chociaż powyższe wymaganie ogranicza się „tylko” do przypadku pożaru, należy opracować podobne plany działań na wypadek innych możliwych sytuacji wyjątkowych, takich jak wypadki, poważne wypadki szkodowe, zagrożenia, awarie i zdarzenia dotyczące środowiska. Plany działań w przypadku alarmu powinny być dostępne w odpowiednich miejscach; w czasie pracy np. na stale obsadzonych stanowiskach, takich jak centrale telefoniczne, sekretariaty, portiernie, a po zakończeniu pracy np. na obsadzonych całą dobę portierniach, w firmie ochroniarskiej lub bezpośrednio na policji lub w straży pożarnej.”

Back