Słownik

Instrukcja robocza

Instrukcja robocza informuje pracowników, jakie konkretne czynności robocze mają wykonać i w jakiej kolejności. Instrukcja robocza zawiera również przepisy dotyczące ochrony pracy. Gdy poszczególnych operacji roboczych nie można w łatwy sposób opisać w formie tekstowej, zaleca się ich przedstawienie w postaci ilustracji, rysunków złożeniowych itp. Jeżeli instrukcje robocze zawierają przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom w miejscu pracy, a także dotyczące ochrony zdrowia, to z reguły należy przestrzegać prawa rad zakładowych do współdecydowania zgodnie z § 87 ustawy o ustroju przedsiębiorstw.

Back