Słownik

Wypadek przy pracy

Na podstawie kodeksu społecznego VII wypadki przy pracy są uważane za wypadki przewidziane w umowie ubezpieczenia, gdy ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu i poniesie śmierć na skutek wypadku podczas wykonywania ubezpieczonej czynności. Ubezpieczonym jest przede wszystkim zatrudniony, ale również inna uprawniona osoba. Ubezpieczone są czynności i drogi.

Back