Słownik

Pierwsza pomoc

Przedsiębiorca musi zadbać o natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, a w razie potrzeby powinien zorganizować leczenie. Jest zobowiązany do udostępnienia obiektów do przechowywania apteczek pierwszej pomocy oraz urządzeń sygnalizacyjnych, sprzętu ratowniczego i środków transportu. W zależności od wielkości zakładu i zagrożenia powinien zadbać o pomieszczenia sanitarne. Ponadto powinien wyznaczyć wykwalifikowane osoby udzielające pierwszej pomocy, a w zależności od wielkości zakładu mieć w pogotowiu personel sanitarny.

Back