Słownik

Drogi ewakuacyjne i ratunkowe

Drogi ewakuacyjne i ratunkowe są niezbędne w koncepcji bezpieczeństwa każdego przedsiębiorstwa. Należy je uwzględniać zarówno podczas planowania budynków, jak i podczas dalszego rozwoju. Nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych i ratunkowych i należy je odpowiednio oznaczyć.

Back