Słownik

Znaki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z § 2 BGV A8 znaki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to oznakowanie, które - w odniesieniu do określonego obiektu, określonej czynności lub określonej sytuacji - umożliwia powiadomienie o niebezpieczeństwie i zagrożeniu zdrowia za pomocą znaku bezpieczeństwa, koloru, sygnału świetlnego lub dźwiękowego, sygnału mówionego lub sygnału dawanego ręką.

Back