Słownik

Ochrona środowiska

Wszelkie działania, których celem jest ochrona ludzi, zwierząt, roślin, atmosfery, wody, gruntu oraz dóbr kulturalnych i materialnych przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska, są objęte pojęciem „Ochrona środowiska”. Szkodliwym oddziaływaniem może być np. zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu. Najbardziej znanymi przepisami prawnymi dotyczącymi codziennej pracy przedsiębiorstw są federalna ustawa o ochronie przed imisjami i rozporządzenie o ochronie przed awariami.

Back