Słownik

Zatrucie

Szkodliwe działanie środków trujących na ludzki organizm jest nazywane zatruciem. Zatrucia mogą powstać na skutek różnych oddziaływań, od świadomego podania trucizny z zamiarem wyrządzenia szkody / pozbawienia życia, aż do powstawania toksyn w kuchni na skutek braku higieny. Aby uniknąć niebezpieczeństwa na obszarze miejsca pracy, konieczna jest wiedza o stosowanych substancjach i należy podjąć działania ochronne.

Back