Słownik

Wypadek w drodze do pracy

Wypadki, który wydarzają się w drodze do pracy lub z pracy bądź miejsca wykonywania ubezpieczonej czynności, są nazywane wypadkami przy pracy. W przypadku drogi ubezpieczonego do lub z miejsca wykonywania czynności istnieje prawnie istotny wewnętrzny związek, gdy ubezpieczony pokonuje tę drogę z zamiarem udania się do pracy lub powrotu z pracy.

Back