Słownik

Atex 137

Dyrektywa Europejska (1999/92/WE) dotycząca bezpieczeństwa pracowników, którzy mogą być zagrożeni przez atmosferę wybuchową. Dyrektywa została transponowana do prawa krajowego przez rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy.

Back