Słownik

Kategoria urządzenia

Podział urządzeń w zależności od wymaganego stopnia ochrony. (Strefy) G = atmosfera gazowa 1G = nadaje się do strefy 0, strefy 1, strefy 2 2G = nadaje się do strefy 1, strefy 2 3G = nadaje się do strefy 2 D = atmosfera pyłowa 1D = nadaje się do strefy 20, strefy 21, strefy 22 2D = nadaje się do strefy 21, strefy 22 3D = strefa 22 (nie dotyczy pyłów przewodzących)

Back