Słownik

Podział na strefy

Obszary zagrożone wybuchem są podzielone na strefy w zależności od częstości i czasu występowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej. Strefa 0 obejmuje obszary, w którym atmosfera wybuchowa będąca mieszaniną powietrza i gazów, par lub mgieł występuje ciągle, przez długie okresy lub często. Strefa 1 obejmuje obszary, w których należy się spodziewać, że występuje atmosfera wybuchowa zawierająca gazy, pary lub mgły. Strefa 2 obejmuje obszary, w których nie należy się spodziewać, że występuje atmosfera wybuchowa zawierająca gazy, pary lub mgły, ale jeżeli jednak występuje, to według wszelkiego prawdopodobieństwa tylko rzadko i przez krótki czas. Strefa 20 obejmuje obszary, w którym atmosfera wybuchowa będąca mieszaniną pyłu i powietrza występuje ciągle, przez długie okresy lub często. (Dotychczas strefa 10) Strefa 21 obejmuje obszary, w których należy się spodziewać, że sporadycznie występuje atmosfera wybuchowa będąca mieszaniną pyłu i powietrza. (Dotychczas strefa 11) Strefa 22 obejmuje obszary, w których nie należy się spodziewać, że występuje atmosfera wybuchowa zawierająca zawirowany pył, ale jeżeli jednak występuje, to według wszelkiego prawdopodobieństwa tylko rzadko i przez krótki czas.

Back