Słownik

Rozporządzenie o bezpieczeństwie pracy

Rozporządzenie o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas przygotowywania sprzętu roboczego i jego użytkowania podczas pracy, o bezpieczeństwie podczas eksploatacji urządzeń wymagających nadzoru i o organizacji zakładowej ochrony pracy.

Back