Słownik

Dokument dotyczący ochrony przeciwwybuchowej

Dokument zgodny z wymogami rozporządzenia o bezpieczeństwie pracy, który musi sporządzić każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych do 31.12.2005, gdy nie można wykluczyć powstania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej.

Back