Słownik

Ścieki

„Zanieczyszczona woda, która musi zostać oczyszczona w oczyszczalni ścieków przed wprowadzeniem do cieku lub do wód naziemnych.”

Back