Słownik

Odpady

Pozostałości, które powstają w przemyśle lub w sferze konsumpcyjnej, nienadające się do wykorzystania lub nadające się do wykorzystania dopiero po obróbce.

Back