Słownik

Likwidacja odpadów

„Działania organizacyjne w zakresie zbierania i przewozu odpadów. Likwidacja odpadów obejmuje obróbkę odpadów, taką jak np. spalanie, sortowanie i odzysk.”

Back