Słownik

VOB

„Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania usług budowlanych. Regulamin jest podzielony na część A - Ogólne warunki zamówień na usługi budowlane i część B - Ogólne warunki umowy o wykonanie usług budowlanych.”

Back