Słownik

Twardość Brinella (HB)

Jest określana za pomocą stałego lub ruchomego twardościomierza: Na twardą kulkę o średnicy D = 10 mm przez 10 s jest wywierany nacisk siłą F = 29420 N. Stosunek nacisku pomiarowego do powierzchni trwałego odcisku określa jednostkę twardości HB.

Back