Słownik

Ponowne użytkowanie

Każda metoda, w której produkty będące odpadami, są ponownie wykorzystywane w tym samym celu.

Back