Słownik

Recykling

Oznacza odzysk odpadów w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Back