Słownik

DIN 68861 (EN12720) Ocena odporności powierzchni mebli

 

Ocena odporności powierzchni mebli wg DIN 68861 Ta niemiecka norma umożliwia przeprowadzenie klasyfikacji wykończonych powierzchni na podstawie różnorodnych badań ich właściwości. Norma DIN 68861 składa się z następujących części:

Część 1 Ocena odporności na chemikalia (EN 12720)

Część 2 Ocena odporności na ścieranie

Część 4 Ocena odporności na zarysowanie

Część 6 Ocena odporności na żar papierosa

Część 7 Ocena odporności na kontaktowe działanie temperatury w wersji „suche“ ciepło (EN 12722)

Część 8 Ocena odporności na kontaktowe działanie temperatury w wersji „mokre“ ciepło (EN 12721)

Dla kilku części normy DIN 68861 istnieją od 1997 r. europej-skie zamienniki, dotyczące przepisów niezawierających klasyfikacji i niemogących w związku z tym do tej pory być przyjętych w praktyce. Na tej podstawie zostały w kwietniu 2001ponownie wydane wycofane wcześniej części 1, 7 i 8 normy DIN 68861, przy czym w normach europejskich przyjęto ustalenia ponownie umożliwiające klasyfikację wg grup wymagań. Najczęściej stosowana jest część 1 normy DIN 68861. Do celów symulacji praktycznych wymagań chemicznych uszlachetnionych powierzchni mebli stosowano w każdej z tych grup 26 środków (m.in. art. spożywcze, stosowane w gospodarstwach domowych chemikalia, środki czystości) przez określony czas na badanej powierzchni i oceniano zmiany powierzchni pod wpływem ich działania. Nastąpił podział na grupy od 1A (najwyższa) do 1F (najniższa). Systemy lakierowe schnące fizycznie osiągają z reguły grupę 1C, z kolei utwardzane chemicznie o lepszych właściwościach grupę 1B

 

 

Back