Słownik

IMO Postanowienie A.653(16)

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 96/98/EG dotyczącą wyposażenia okrętów, w celu spełnienia Ugody Międzynarodowej do ochrony życia ludzkiego na wodach (SOLAS 74) muszą wyposażenia okrętów być zgodnie z wytyczonymi metodami przebadane i dopuszczone do stosowania. Należą do tego także materiały powłokowe stosowane do uszlachetniania elementów wyposażenia wnętrz, które muszą spełnić wymagania w zakresie trudnopalności wg kryteriów IMO Postanowienie A.653(16). Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i audicie procesu produkcyjnego (certyfikat QS) zostanie wystawione zaświadczenie dla środka powłokowego jako materiału budowlanego. Dopuszczenie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej w połączeniu z informacjami zawartymi w certyfikacie QS.

Back