Słownik

Utwardzanie chemiczne

Dodane lub już obecne w lakierze utwardzacze powodują reakcję chemiczną, na którą można wpływać. Wysoka temperatura jako przyspieszacz reakcji, niska temperatura jako opóźniacz reakcji

Back