Słownik

Wytrzymałość na ścieranie

Jest to odporność na obciążenie szorujące, jakie oddziałuje na powłoki malarskie, np. podczas chodzenia po podłodze lub przy czyszczeniu szczotką. W laboratorium obciążenie jest wytwarzane przez przyrządy do kontroli ścierania. Zazwyczaj wzdłuż badanej powierzchni prowadzi się powierzchnię z naciągniętym materiałem ściernym lub koło cierne napędzane silnikiem elektrycznym. Wykonuje się przede wszystkim test za pomocą urządzenia Taber Abraser zgodnie z DIN 53 754. Inną metodą jest piaskowanie powłoki malarskiej: Standardowy piasek spada przez rurki na ustawioną ukośnie powierzchnię z powłoką malarską. Ilość piasku wymagana do przetarcia powłoki malarskiej jest miarą wytrzymałości na ścieranie. Intensywność piaskowania można zwiększyć przez doprowadzenie sprężonego powietrza.

Back