Słownik

Osadzanie

(Sedymentacja) W przypadku długiego przechowywania w materiałach powierzchniowych (bejce i lakiery) osadza się faza stała (ciężkie cząstki). Przed dalszą obróbką materiały te należy dobrze wymieszać, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można uniknąć różnic koloru i połysku.

Back