Słownik

Kolorowe drewno

Kolorowe drewno to głównie miejscowe drewno liściaste, które wyróżnia się intensywnym zabarwieniem. Ale pod tym terminem można również znaleźć szczególne usłojenie i nietypowe cechy wzrostu. Brzoza, grusza, jesion, jarząb (sorbus torminalis), grab, wiśnia, lipa, orzech włoski, olcha czerwona i wiąz są nazywane najczęściej "kolorowymi lasami". Ze względu na trend do stosowania dębu we wszystkich jego odmianach, drewno kolorowe w niemieckim sektorze parkietów jest obecnie rzadziej stosowane, chociaż w przeszłości udowodniło swoją przydatność, szczególnie jako drewno podłogowe.

Back