Słownik

Lakierowanie elektrostatyczne

(ESTA)

Między urządzeniem do nakładania lakieru i przedmiotem powstaje pole elektryczne, które ładuje elektrycznie wypływający lakier (z rozpylacza szczelinowego, czaszowego, tarczowego lub pistoletu) (napięcie 40-90 kV i natężenie prądu 0,2 mA). Kropelki lakieru przybliżają się do przedmiotu odpowiednio do przebiegu linii pola elektrycznego, przy czym częściowo pokryta jest również jego tylna strona. Warunkiem stosowania tej metody jest pewna przewodność elektryczna przedmiotu, która zawsze występuje w przypadku metali, a w przypadku drewna wymaga minimalnej wilgotności 8-10% i wystarczającej wilgotności powietrza 60-70% w kabinie natryskowej. Zaleta tej metody polega na bezstratnym nakładaniu lakieru, ponieważ praktycznie cały rozpylony materiał trafia na przedmiot. Ma to szczególne znaczenie podczas lakierowania konstrukcji stołów i krzeseł, ram itd. Do nakładania lakieru stosuje się elektrostatyczny ręczny pistolet natryskowy. Metoda ta nadaje się również do powlekania proszkowego. W przypadku wodorozcieńczalnych systemów lakierowych są potrzebne specjalne pistolety z zewnętrznym ładowaniem lub inne specjalne systemy. W przypadku bezstratnej metody lakierowania temperatura zapłonu lakierów powinna wynosić ponad 21°C.

Back