Słownik

Emulsja

Najlepsze rozprowadzenie jednej cieczy w drugiej, niemieszającej się z nią (np. mleko). Olej i woda za pomocą emulgatorów.

Back