Słownik

Odżywiczanie

Drewno bogate w żywicę, np. sosna, nimba itp., należy odżywiczyć przed bejcowaniem lub lakierowaniem. Można to zrealizować dwiema metodami:

Przez zmydlanie; na drewno nanosi się ług, który zmydla żywicę i czyni ją rozpuszczalną w wodzie. Często konieczne jest dodatkowe płukanie i neutralizacja.

Rozpuszczanie żywic za pomocą rozpuszczalnika, np. acetonu lub rozcieńczalnika nitro. Konieczne jest natychmiastowe usunięcie osadu żywicznego za pomocą chłonnej ściereczki lub trocin.

Back