Słownik

Octany

Estry kwasu octowego stosowane jako rozpuszczalniki i surowce do przygotowania lakierów, np. a.) octan etylu, octan butylu , b.) polioctan winylu (PVAc).

Back