Słownik

Wady powłoki

Defekty na powłoce i w jej środku, nazywane najczęściej na podstawie ich kształtu i wyglądu. Do określania wad powłoki są stosowane takie pojęcia jak krater, zacieki, nakłucia.

Back