Słownik

Aceton

Dimetyloketon, CH3COCH3; uzyskiwany przez destylację octanów lub ze smoły węglowej. Czysty aceton jest jasną, łatwolotną i łatwopalną cieczą o przyjemnym aromatycznym zapachu. Można go mieszać w wodą, alkoholem i eterem. Temperatura wrzenia 46°C. Ciężar właściwy 0,79. Stanowi rozpuszczalnik dla wielu żywic i smarów oraz służy do rozpuszczania starych lakierów. Należy do grupy ketonów.

Back