Słownik

Klasy toksyczności

Klasyfikacja trucizn zgodnie z art. 4 ustawy o truciznach bazuje na ich całkowitym stopniu zagrożenia. Podstawą klasyfikacji jest poniższa skala doustnych dawek śmiertelnych (DL 50 - wartości 1) u szczura lub innych gatunków zwierząt, gdy z punktu widzenia całkowitego stopnia zagrożenia nie trzeba uwzględniać dalszych ograniczeń ze względów toksykologicznych.

Dawki śmiertelne

Klasa toksyczności 1 - 5 mg/kg

Klasa toksyczności 2 5 - 50 mg/kg

Klasa toksyczności 3 50 - 500 mg/kg

Klasa toksyczności 4 500 - 2000 mg/kg

Klasa toksyczności 5 2000 - 5000 mg/kg

Uwaga: Dawki śmiertelne = mg trucizny na kg ciężaru ciała.

Przykłady klasyfikacji trucizn.

Klasa toksyczności 1: Benzen, cyjanek potasu, chlorek winylu, kwas fluorowodorowy

Klasa toksyczności 2: Kwas solny, ług sodowy, organiczne związki ołowiu

Klasa toksyczności 3: Alkohol metylowy, chlorek sodu, ołów

Klasa toksyczności 4: Aceton, czysta benzyna, olejek terpentynowy

Klasa toksyczności 5: Alkohol, nafta, soda

Klasa toksyczności 5 S: Środek do pielęgnacji samochodów, środek do wywabiania plam

Back