Słownik

Podkład reagujący

Zwany również gruntem, powinien polepszyć przyczepność między podłożem i lakierem kryjącym. Wymagany w przypadku trudno lakierowalnego drewna egzotycznego lub jako środek polepszający przyczepność specjalnych lakierów nawierzchniowych. W niektórych przypadkach już dobry grunt izolacyjny DD może umożliwić bardzo dobrą przyczepność.

Back