Słownik

Rozpuszczalniki hydrofilowe

Rozpuszczalniki organiczne mieszające się z wodą.

Back