Słownik

Norma ISO

International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Organizacja utworzona w Genewie w 1947 roku, której celem jest ułatwianie wymiany towarów i usług dzięki normom obowiązującym na całym świecie (ISO) oraz wspieranie współpracy w obszarze intelektualnym, naukowym, technologicznym i gospodarczym.

Back