Słownik

Izocyjaniany

Związki chemiczne, które posiadają grupę końcową -NCO i są stosowane jako reagent (2. składnik) w lakierach poliuretanowych i poliakrylowych. Wyróżnia się związki łańcuchowe i pierścieniowe, odporne i nieodporne na żółknięcie oraz odporne na nadtlenki. Produkty wyjściowe dla lakierów, klejów i tworzyw sztucznych na bazie polimeryzacji addycyjnej.

Back