Słownik

Izolacja

Obróbka podłoża za pomocą podkładu barierowego, aby np. uniknąć oddziaływania komponentów drewna na warstwę lakieru i odwrotnie.

Back