Słownik

Katalizator

Substancja, która swoją obecnością powoduje reakcje chemiczne innych substancji lub wpływa na ich przebieg, nie ulegając przy tym zmianie.

Back