Słownik

Ketony

Tworzą się podczas utleniania alkoholi z odszczepieniem wody. Do najważniejszych ketonów należy aceton lub propanon (CH3COCH3) oraz keton metylowo-etylowy lub butanon (CH3COC2H5). Ketony rozpuszczają oleje, smary, lakiery, nitrocelulozę i żywice winylowe. Dzięki temu ketony nadają się do usuwania przesiąkania kleju PVAc. Ketony przenikają do ciała przez skórę i powodują podrażnienia błony śluzowej i mogą spowodować uszkodzenia nerek i wątroby.

Back