Słownik

Kohezja

Sczepianie atomów i molekuł jednakowego rodzaju. Występujące siły są nazywane siłami spójności. Są największe w ciałach stałych, małe w cieczach i bardzo małe w gazach. (= Wytrzymałość wewnętrzna)

Back