Słownik

Kalafonia

Żywica roślinna, pozyskiwana jako żywica balsamiczna lub żywica z korzenia. Nie ma zastosowania do celów lakierniczych ze względu na swój kwaśny charakter, niski zakres mięknienia, niezgodność z innymi surowcami i kruchość w niezmienionej formie; dlatego najczęściej jest modyfikowana (termicznie, przez estryfikację itd.).

Back