Słownik

Kraterowanie

Gdy lakiery trafiają na powierzchnie, które mają niewielkie zanieczyszczenia spowodowane przez woski, smary lub inne środki antyadhezyjne, to w tych miejscach lakier cofa się i wysycha, tworząc krater, co wymaga dokładnego przeszlifowania powierzchni i ponownego naniesienia powłoki; jest to szczególnie widoczne w przypadku nienasyconych lakierów poliestrowych. Kraterowanie jest spowodowane częściowo również przez wpadanie lakieru do porów lub rowków.

Back