Słownik

Aerozole

Najdrobniej rozproszone substancje płynne (mgła) lub stałe w powietrzu. Najdrobniejsze aerozole mogą przeniknąć do płuc, gdzie mogą stać się aktywne. Do aerozoli zalicza się m.in. mgłę, produkty w spray'u, mieszaniny powietrza i benzyny wytworzone w gaźnikach pojazdów mechanicznych.

Back