Słownik

Środki chroniące przed działaniem światła

Są stosowane przede wszystkim jako absorbery nadfioletu dla rożnych typów lakierów.

Back