Słownik

Lakiery wieloskładnikowe

Wszystkie lakiery, które bezpośrednio przed obróbką należy wymieszać z utwardzaczem, katalizatorem, przyspieszaczem reakcji lub tzw. aktywatorami. Do tych lakierów zalicza się: Lakier SH, lakier DD, lakier poliestrowy, lakier na bazie żywicy epoksydowej, usieciowany lakier na bazie żywicy akrylowej oraz lakiery wodne usieciowane izocyjanianami.

Back