Słownik

Metanol

Alkohol metylowy, CH3OH. Uzyskiwany przed destylację smoły drzewnej. Czysty spirytus drzewny jest bezbarwną, bardzo lotną, dobrze palną, toksyczną cieczą. Ciężar właściwy ok. 0,8. Temperatura wrzenia ok. 60 °C. Zastosowanie jako denaturator dla spirytusu. Spożywanie spirytusu drzewnego może spowodować chorobę oczu, oślepnięcie, a przy dużych ilościach - śmierć. W handlu najczęściej zmieszany z acetonem.

Back