Słownik

Natryskiwanie bezpowietrzne

(Natryskiwanie wysokociśnieniowe bez sprężonego powietrza) Pneumatyczna lub silnikowa pompa tłokowa wytwarza wysokie ciśnienie lakieru, który jest rozpylany przez wymienną dyszę specjalną z precyzyjnym otworem. Maksymalne ciśnienie lakieru może wynosić 300 barów. Rozpylaną ilość lakieru określa ciśnienie lakieru, szerokość dyszy i lepkość lakieru. W tej metodzie natryskowej prawie nie powstaje mgła lakierowa, należy jednak odsysać uwalniające się pary rozpuszczalnika (w przypadku lakieru NC ok. 80% rozpylanej ilości lakieru). Konieczne jest więc stosowanie kabiny natryskowej z urządzeniem odsysającym. W urządzeniach z własnym silnikiem elektrycznym należy stosować wyłącznie wersję z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. Aby uniknąć ładunków elektrostatycznych, należy uziemić urządzenia bezpowietrzne. Ze względu na duże ciśnienia robocze należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, w żadnym wypadku nie wolno kierować na skórę strumienia rozpylonej cieczy. Dzięki temu rozpuszczalniki i podobne substancje mogłyby dostać się pod skórę.

Back